SOALAN KBAT -- JALAN RAYA

FOTO 1


Berdasarkan foto di atas, jawab soalan-soalan berikut:

  1. Mengapakah jaringan jalan raya seperti dalam Foto 1 dibina di kawasan bandar?
  2. Pada pendapat anda,  apakah kesan pembinaan jalan raya di atas terhadap ekonomi, sosial dan alam sekitar?
  3. Sejauhmanakah pembinaan jalan raya seperti di atas dapat menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di bandar pada masa hadapan?