GERAKAN JISIM

Terdapat 4 jenis gerakan jisim:
1. kesotan tanih (soil creep)
2. Gelangsar (solifluction)
3. Aliran lumpur (Mudflow)
4. Gelongsoran/ tanah runtuh (rock fall)

Kadar pergerakan dari paling perlahan (kesotan tanih) kepada paling cepat/ tiba-tiba (gelongsoran).

Untuk maklumat lanjut, sila baca: link

Penerangan tentang kejadian gerakan jisim